Hierbij willen wij jullie er even aan herinneren dat begin maart naast de normale contributie, ook de eenmalige jaarlijkse bondscontributie ad.€ 8,50 automatisch zal worden afgeschreven.

Ieder jaar moeten wij voor elk lid een contributie afdragen aan de bond, de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).

Deze contributie is ter dekking van kosten, die de  KNGU maakt voor ieder lid, zoals verzekeringskosten en de bondsbijdrage aan NOC*NSF.
Net als de voorgaande jaren komt ook dit seizoen een gedeelte van dit bedrag voor rekening van de leden

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download