Privacywetgeving:

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Welke persoonsgegevens verwerkt Gymnastiekvereniging Ulfariet?
Iedereen die zich als lid of leiding bij de vereniging aanmeldt, wordt ingeschreven in Digimembers. Dit is het ledenadministratieprogramma van de K.N.G.U waar Ulfariet en andere gymverenigingen mee werken.

Ook worden persoons- en bankgegevens doorgegeven aan het incassoprogramma SEPA Direct van de Rabobank. Via dit programma wordt de maandelijkse contributie geïnd.

Op het aanmeldingsformulier wordt ook gevraagd om het telefoonnummer en het e-mail adres.

Deze gegevens worden door Ulfariet uitsluitend gebruikt om leden, ouders/verzorgers, leiding, bestuursleden en juryleden op de hoogte te houden van bijvoorbeeld wijzigingen van het lesrooster, wijzigingen bij de leiding, aankondigingen van activiteiten en wedstrijden of ander nieuws gerelateerd aan onze vereniging.

Alle bij Ulfariet bekende gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden en worden ook niet gebruikt voor andere doeleinden als hierboven beschreven staat.

Ook via de website van Ulfariet wordt alleen nieuws en mededelingen verstrekt ten behoeve van de eigen leden, ouders/verzorgers en leiding. Via de website wordt geen informatie verstrekt aan derden (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden).

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download