Wat is ouder en kind gym? De naam zegt het eigenlijk al; de ouder(s)/verzorger(s) komt (of komen) samen met het kind naar de gym. Vanaf het moment dat het kind kan lopen is het mogelijk om deel te nemen aan de les. Gedurende 45 minuten is er de mogelijkheid om de verschillende basisvormen van het bewegen te verkennen en ontdekken. In de gymzaal zijn wekelijks verschillende toestellen klaar gezet en is er voldoende klein materiaal beschikbaar (ballen, hoepels, pitten zakjes, etc.) Denk bij de basisvormen van het bewegen aan: lopen, rennen, springen, klimmen, klauteren, hangen, zwaaien, balanceren, rollen en samen spelen/delen.

Hoe ziet zo’n les van de ouder kind gym eruit? De les word geopend in de kring waarna er een gezamenlijke ‘warming-up’ is op muziek. De kinderen mogen daarna vrij door de zaal en worden waar nodig geholpen en gestimuleerd door ouder(s) en leiding. Belangrijk om te weten is dat er niks word verplicht. Kinderen ontwikkelen op hun eigen tempo en gaan naar de volgende stap wanneer zij daar klaar voor zijn. Net zoals de les word geopend, sluiten we de les ook gezamenlijk af in de kring waarbij er een lied word gezongen.

Wat is de peuter gym? De peuter gym kan een opstapje zijn van de ouder kind gym. Vanaf een jaar of 3 zijn kinderen welkom bij de peuter gym. De peuter gym is niet leeftijdsgebonden. Wij kijken vooral naar de ontwikkeling van het kind en waar het kind aan toe is. Sommige kinderen zijn er eerder aan toe om zonder ouder(s)/verzorger(s) te komen gymmen dan andere kinderen. Op de peuter gym worden de kinderen door de ouder(s)/verzorger(s) gebracht. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig komen gymmen, zonder de aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s). Natuurlijk wordt er altijd gekeken naar de behoeftes en de omstandigheden van het kind en is hier altijd overleg over mogelijk. Gedurende 60 minuten is er de mogelijkheid om op verschillende toestellen kennis te maken met verschillende bewegingsvormen. Denk bij verschillende bewegingsvormen aan: lopen, rennen, springen, klimmen, klauteren, hangen, zwaaien, balanceren, rollen. Spelenderwijs leren ze rekening houden met elkaar en samen te spelen. We proberen ook al echt met bepaalde oefeningen te oefenen zoals: hoe spring je in de trampoline, koprol etc. Er wordt dus niet alleen maar ‘vrij’ gespeeld, maar de kinderen leren ook al echt nieuwe oefeningen.

Wat is de kleuter gym? De kleuter gym kan een opstapje zijn van de peuter gym. Net zoals de peuter gym, is de kleuter gym niet leeftijdsgebonden. Wij kijken vooral naar de ontwikkeling van het kind en waar het kind aan toe is. Op de peuter gym worden de kinderen door de ouder(s)/verzorger(s) gebracht. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig komen gymmen, zonder de aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s). Natuurlijk wordt er altijd gekeken naar de behoeftes en de omstandigheden van het kind en is hier altijd overleg over mogelijk. Gedurende 60 minuten is er de mogelijkheid om op verschillende toestellen te gymmen en te oefenen met verschillende bewegingsvormen. Denk bij verschillende bewegingsvormen aan: lopen, rennen, springen, klimmen, klauteren, hangen, zwaaien, balanceren, rollen, samen spelen. Bij de kleutergym oefenen we ook al echt met bepaalde oefeningen, zoals: koprol, handstand etc. Bij de kleuter gym is het dus niet meer alleen vrij spelen, de kinderen leren ook al echt nieuwe oefeningen.

Hoe ziet zo’n les van de peuter en kleuter gym eruit? De les word geopend in de kring waarna er een gezamenlijke ‘warming-up’ is op muziek. De kinderen mogen daarna gymmen op de toestellen in de zaal en worden waar nodig geholpen en gestimuleerd door leiding en hulpleiding. Belangrijk om te weten is dat er niks word verplicht. Kinderen ontwikkelen op hun eigen tempo en gaan naar de volgende stap wanneer zij daar klaar voor zijn. In de les oefeningen we verschillende oefenen, zoals: hoe spring je in de trampoline, de koprol, handstand etc. Er wordt dus niet alleen ‘vrij’ gespeeld. Net zoals de les word geopend, sluiten we de les ook gezamenlijk af in de kring en springen we op het eind tot 10!

Welke kleding wordt er gedragen? Het belangrijkste is dat het kind zich er makkelijk in kan bewegen en zich er prettig in voelt. Daarnaast zijn gymschoenen (zonder zwarte zool) een optie of blote voeten (sokken zijn te glad).

Lidmaatschap, contributie; hoe zit dat? Voordat er besloten word lid te worden van Ulfariet is iedereen van harte welkom om drie lessen vrijblijvend mee te doen. Alle informatie over het lidmaatschap en de contributie kunt U vinden op onze website: www.ulfariet.nl – informatie – regels & lidmaatschap. Er zijn twee ouder en kind groepen op de zaterdagochtend. In overleg met de leiding word er gekeken in welke groep er het beste kan worden aangesloten i.v.m. de aantallen.

Overige vragen en/of opmerkingen. Voor overige vragen en/of opmerkingen kunt U bellen naar Floor van de Schuur (06-51168173) of Jade Vreman (06-57156683) of een mailtje sturen naar info.ulfariet@gmail.com. Of loop vrijblijvend even binnen tijdens één van de lessen. Deze worden gegeven in de gymzaal van de Oersprong. Wilgenstraat 6 in Ulft.

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download