Ulfariet start het nieuwe seizoen op maandag 29 augustus!
Dus niet tegelijk met de scholen, die weer beginnen in de week van 22 augustus.
De reden hiervoor is o.a. de verhuizing van de gymtoestellen vanuit de oude gymzaal van de Dobbelsteen naar de nieuwe gymzaal van de Oersprong; deze verhuizing vindt pas plaats op woensdag 24 augustus. Bovendien zal al onze leiding in die week nog moeten worden geïnstrueerd over een aantal zaken met betrekking tot het gebruik van de nieuwe gymzaal.
Ook de lessen in de Wesenthorst beginnen in de week van 29 augustus.
De lesrooster blijft ongeveer gelijk aan vorig seizoen. Wanneer het lesrooster definitief is vastgesteld volgt zo snel mogelijk bericht.

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download