admin

In de gymzaal van de Dobbelsteenschool zullen op maandag 1 september de gymlessen weer beginnen, gegeven door de leiding van Ulfariet.

Ulfariet heeft verschillende groepen, van de jongsten (ouder-kindgym) tot de oudsten van de middelbare school. Voor ieder is er wat wils, zo is er een groep jongens, er is dansen, maar ook acrogym en uiteraard het selectieturnen die meedoen aan regionale wedstrijden. En niet te vergeten, de groep dames, die nog steeds op al wat oudere leeftijd, sportief blijven bewegen. Al deze lessen worden gegeven door gekwalificeerde leiding. Deze lessen kunnen vrijblijvend worden bijgewoond. Voor het actuele lesrooster kunt u kijken op de site; www.ulfariet.nl.

Tevens worden er gedurende het seizoen diverse activiteiten georganiseerd, zo is er onder andere de jaarlijkse springdisco, vriendjesweek, de afsluitende activiteit en natuurlijk het kamp. Ulfariet is dus een erg gezellige vereniging! Bent u enthousiast geworden, kijk op de site of kom gezellig langs in de gymzaal!

ULFARIET STAPT OVER OP SEPA

Per 1 juli zal de contributie geïncasseerd worden middels het nieuwe Euro-incasso systeem Sepa.
Hiervoor hebben we alle bankrekeningnummers omgezet naar IBAN rekeningnummers.
De incasso datum is daardoor deze maand later dan jullie gewend zijn, namelijk 10 juli.
Volgende maand is alles weer bij het oude en ligt de incasso datum weer rond de eerste van de maand.

Bestuur Ulfariet.

Gymnastiekvereniging  Ulfariet

Ulft, mei 2014

Aan alle leden van Ulfariet, cq ouders/verzorgers van de jeugdleden

Onderwerp: jaarverslag 2013 en begroting 2014.

Beste mensen,

Wij delen jullie mede dat we tijdens de bestuursvergadering van 15 mei 2014 de volgende stukken hebben vastgesteld:

  • de exploitatierekening 2013
  • de balans per 31-12-2013
  • de begroting 2014

De financiële stukken zijn op 2 mei 2014 gecontroleerd en goedgekeurd door de dames Ratering en Vet.

De stukken liggen vanaf heden tot 30 juni voor iedereen ter inzage bij onze voorzitter Gerrit Bleeker, de Schouwgraaf 24 te Ulft. Hiervoor kunnen jullie telefonisch een afspraak met hem maken (683487).

Namens het bestuur,

Olga v.d. Schuur, secretaris

Archief
ulfariet.nl download