admin

Aan de ouders/leden

Ulft, december 2016

Beste ouders/leden,

Bij deze willen wij u graag informeren over het feit dat wij ons helaas genoodzaakt zien, per 1 februari 2017 een contributieverhoging door te voeren.

De laatste contributieverhogingen dateren al uit 2013. Wij streven er altijd naar de contributie zo weinig mogelijk aan te passen en de gymsport voor iedereen toegankelijk te houden, maar wij zien ons hiertoe genoodzaakt door de volgende punten:

  • toenemende kosten voor zaalhuur (nieuwe gymzaal de Oersprong).
  • Sterk gewijzigd subsidiebeleid van de gemeente, waardoor de subsidie de afgelopen jaren aanzienlijk is geslonken en ook de komende jaren nog behoorlijk af zal nemen.
  • Meer leiding en assistenten per groep om de kinderen goed te begeleiden.
  • Inflatie, waardoor activiteiten ook duurder worden.

De contributie zal per onderdeel vanaf 1 februari € 1,50 per maand verhoogd worden.
De verhoging per 1 februari zal begin februari via automatische incasso worden afgeschreven.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en bovenal sportief 2017 toe !

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymnastiekvereniging Ulfariet.

Ulfariet start het nieuwe seizoen op maandag 29 augustus!
Dus niet tegelijk met de scholen, die weer beginnen in de week van 22 augustus.
De reden hiervoor is o.a. de verhuizing van de gymtoestellen vanuit de oude gymzaal van de Dobbelsteen naar de nieuwe gymzaal van de Oersprong; deze verhuizing vindt pas plaats op woensdag 24 augustus. Bovendien zal al onze leiding in die week nog moeten worden geïnstrueerd over een aantal zaken met betrekking tot het gebruik van de nieuwe gymzaal.
Ook de lessen in de Wesenthorst beginnen in de week van 29 augustus.
De lesrooster blijft ongeveer gelijk aan vorig seizoen. Wanneer het lesrooster definitief is vastgesteld volgt zo snel mogelijk bericht.

Na 5 jaar de lessen aan de peuters en de kleuters en de ouder-kind gym op de zaterdagochtend te hebben verzorgd moet Tinka helaas afscheid nemen van Ulfariet, omdat ze het niet meer met haar werk kan combineren.
Wij danken haar voor alles wat ze voor Ulfariet heeft gedaan.
Wij zullen haar missen!

Tegelijkertijd was zaterdag de laatste les in de oude gymzaal van Dobbelsteenschool.
Einde van een tijdperk.

 SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download