Geachte ouders / verzorgers,

Via de Oersprong hebben we vernomen dat er in de week van 26 t/m 30 juni geen gymles gegeven kan worden, aangezien er dan de voorbereidingen plaatsvinden voor de eindmusical. Helaas is er geen mogelijkheid om deze lessen in een andere gymzaal plaats te laten vinden en zodoende hebben we moeten besluiten om deze lessen te laten vervallen.

De lessen die normaal gesproken in de Wesenthorst plaats vinden gaan wel door op deze locatie.

Met vriendelijke groet namens het bestuur en leiding

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download