Hierbij willen wij jullie er even aan herinneren dat begin maart naast de normale contributie van maart, ook de eenmalige jaarlijkse bondscontributie ad.€ 10,00 is afgeschreven.

Ieder jaar moeten wij voor elk lid een contributie afdragen aan de bond, de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).

Deze contributie is ter dekking van kosten, die de  KNGU maakt voor ieder lid, zoals verzekeringskosten en de bondsbijdrage aan NOC*NSF.
Net als voorgaande jaren komt ook dit seizoen een gedeelte van dit bedrag voor rekening van de leden.

 

Archief
ulfariet.nl download