Aan de ouders/leden

Ulft, december 2016

Beste ouders/leden,

Bij deze willen wij u graag informeren over het feit dat wij ons helaas genoodzaakt zien, per 1 februari 2017 een contributieverhoging door te voeren.

De laatste contributieverhogingen dateren al uit 2013. Wij streven er altijd naar de contributie zo weinig mogelijk aan te passen en de gymsport voor iedereen toegankelijk te houden, maar wij zien ons hiertoe genoodzaakt door de volgende punten:

  • toenemende kosten voor zaalhuur (nieuwe gymzaal de Oersprong).
  • Sterk gewijzigd subsidiebeleid van de gemeente, waardoor de subsidie de afgelopen jaren aanzienlijk is geslonken en ook de komende jaren nog behoorlijk af zal nemen.
  • Meer leiding en assistenten per groep om de kinderen goed te begeleiden.
  • Inflatie, waardoor activiteiten ook duurder worden.

De contributie zal per onderdeel vanaf 1 februari € 1,50 per maand verhoogd worden.
De verhoging per 1 februari zal begin februari via automatische incasso worden afgeschreven.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en bovenal sportief 2017 toe !

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymnastiekvereniging Ulfariet.

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download