Geachte ouders/verzorgers,

Komende zaterdagmorgen, 27 juni, kunnen de gymlessen helaas geen doorgang vinden. We hebben lang gezocht naar een oplossing, maar helaas zonder resultaat. Onze excuses hiervoor.

Zaterdag 4 juli is er wel weer gymles. Dan gymmen de kinderen voor een diploma! Iedereen mag blijven kijken.


Met vriendelijke groet,

Bestuur en leiding Ulfariet

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download