Geachte ouders/verzorgers,

Komende zaterdagmorgen, 27 juni, kunnen de gymlessen helaas geen doorgang vinden. We hebben lang gezocht naar een oplossing, maar helaas zonder resultaat. Onze excuses hiervoor.

Zaterdag 4 juli is er wel weer gymles. Dan gymmen de kinderen voor een diploma! Iedereen mag blijven kijken.


Met vriendelijke groet,

Bestuur en leiding Ulfariet

Archief
ulfariet.nl download