Gymnastiekvereniging  Ulfariet

Ulft, mei 2014

Aan alle leden van Ulfariet, cq ouders/verzorgers van de jeugdleden

Onderwerp: jaarverslag 2013 en begroting 2014.

Beste mensen,

Wij delen jullie mede dat we tijdens de bestuursvergadering van 15 mei 2014 de volgende stukken hebben vastgesteld:

  • de exploitatierekening 2013
  • de balans per 31-12-2013
  • de begroting 2014

De financi√ęle stukken zijn op 2 mei 2014 gecontroleerd en goedgekeurd door de dames Ratering en Vet.

De stukken liggen vanaf heden tot 30 juni voor iedereen ter inzage bij onze voorzitter Gerrit Bleeker, de Schouwgraaf 24 te Ulft. Hiervoor kunnen jullie telefonisch een afspraak met hem maken (683487).

Namens het bestuur,

Olga v.d. Schuur, secretaris

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download