Beste leden en ouders,

Bij deze willen wij u graag informeren over een contributieverhoging per 1 oktober a.s. Helaas zien wij ons genoodzaakt om per 1 oktober a.s. de contributie met een minimaal bedrag te gaan verhogen.

De laatste contributieverhogingen dateren al uit 2003/2004 en voor de selectie uit 2009. Wij streven er naar de contributie zo weinig mogelijk aan te passen en de gymsport voor iedereen toegankelijk te houden, maar door de inflatie en toenemende kosten voor zaalhuur, leiding, activiteiten e.d. de afgelopen jaren, zien wij ons dit jaar toch genoodzaakt de contributie licht te verhogen. 

De contributie zal per 1 oktober gelden als volgt:

Jeugd t/m 17 € 9,00 per maand
Ouder/kind € 9,00 per maand
Kidsdance € 9,00 per maand
Selectie A € 22,00 per maand
Selectie B € 17,50 per maand
Selectie C € 14.50 per maand
Acrogym € 12,00 per maand
Volwassenen € 11,00 per maand

(De tarieven per onderdeel zijn gebaseerd op het aantal uren per week en aantal leiding.)

De verhoging per 1 oktober zal begin oktober via automatische incasso worden afgeschreven.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet.

Bestuur Gymnastiekvereniging Ulfariet.

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download