Ulft, juni 2012

Aan alle leden van Ulfariet, cg. ouders/verzorgers van de jeugdleden.

Onderwerp: Jaarverslag 2011 en begroting 2012

Beste mensen,

Wij delen jullie mede dat we tijdens de bestuursvergadering van 8 mei 2012 de volgende stukken hebben vastgesteld:

– de exploitatierekening 2011

– de balans per 31-12-2011

– de begroting 2012

De financiƫle stukken zijn op 23 april 2012 gecontroleerd en goedgekeurd door 2 leden van de vereniging, de dames Ratering en Vet. De stukken liggen vanaf heden tot 30 juni voor iedereen ter inzage bij onze voorzitter Gerrit Bleeker, de Schouwgraaf 24 te Ulft. Hiervoor kunnen jullie telefonisch een afspraak met hem maken (0315-683487).

Namens het bestuur,

Olga van de Schuur, sectretaris

Volg ons op de socials!

Het meest recente nieuws voor jou

ulfariet.nl download